Korte samenvatting van zittingen #13 en 14

De zitting op maandag 27 maart begon met een getuigenverklaring van een van de Pax-Bank medewerkers die aanwezig was op het moment van de overval. Hij sprak over zijn ervaring tijdens de overval; hij was zich bewust van de aanwezigheid van twee mensen, hoewel zijn herinneringen in het algemeen vrij vaag waren. Hij herinnerde zich dat de sfeer ten alle tijde relaxed was, dat ze overvallers voorzichtig omgingen met hem en de andere medewerkers, en dat hij naar een kamer in de bank werd gebracht en daar werd vastgebonden. Hij zei ook dat de overvallers, voordat ze vertrokken, het gereedschap dat ze nodig hadden om zich los te maken achterlieten bij de medewerkers. Het was hem opgevallen dat de kastjes vlakbij de zware kluis verplaatst waren, en in een andere volgorde stonden dan gewoonlijk. Net zoals de andere getuigen herkende hij geen van de beschuldigden in de zaal en beantwoordde hij de vragen van de rechter negatief; hij heeft na de gebeurtenissen geen verdere psychologische schade gehad.

De tweede getuige betrof de echtgenoot van de bankmedewerker die op 23 maart een verklaring afgelegd heeft. Dit was een nieuwe getuige, speciaal opgeroepen om te getuigen nadat zijn vrouw verklaard had dat ze een van de overvallers herkende na het zien van foto’s (van een man en twee vrouwen) die een collega haar via WhatsApp gestuurd had. De man legde de situatie uit waarin ze verkeerden toen zijn vrouw de foto’s kreeg; ze zaten met z’n tweeën op de bank en zij had een nerveuze reactie. Hij legde ook uit, zoals zijn vrouw al in haar verklaring gedaan had, dat de overvallers meteen in het begin haar bril hadden afgenomen, en dat ze een dioptrie van 6 heeft.

De rest van de zitting bestond uit het lezen van een deel van het dossier, voornamelijk van bankafschriften van de familie van een van de beschuldigden.

De zitting op maandag 28 maart bestond uit het lezen van verschillende delen van het dossier. Het eerste gedeelte betrof het materiaal dat in beslag genomen is in het huis van een van de beschuldigden, gevolgd door het lezen van een aantal brieven die onderschept zijn door de rechter en de officier van justitie in Aken. De rechter las een gedeelte van het dossier voor, en legde een aantal van de manieren waarop de kameraden zijn achtervolgd bloot. Tevens las hij een lange lijst voor, bestaande uit acties die gedaan zijn in Duitsland in solidariteit met de beschuldigde anarchisten.

De volgende zitting zal plaatsvinden op vrijdag 31 maart om 09.00

Opnieuw zat de zaal twee dagen lang vol met solidaire kameraden die hun steun en solidariteit kwamen uiten.

Niets is voorbij, alles gaat verder!

[update] Aachen: Zitting 10 van de Aken zaak

Op de zitting van 13 maart zou een “mosso d’esquadra” (adjunct-inspecteur van de informatiebridage van de mossos d’esquadra, gevestigd in Sabadell) een verklaring afleggen over het gedeelte van het onderzoek dat betrekking heeft op de spaanse staat. Enerzijds gaat dit over het verkrijgen van het DNA van onze kameraden, anderzijds over alles wat te maken heeft met de “theorieën” van de politie over het financiëren van een terroristische organisatie.
Continue reading

[update] Aachen:Korte samenvatting van de 6e en 7e zitting in de Aken zaak

Korte samenvatting van de 6e zitting (2/3/17)

De eerste getuige in de zitting van 2 maart was een klusjesman van het gebouw waarin de bank zich bevindt, die zijn “werkplaats” op de -1 verdieping van de privé parkeergarage van het gebouw heeft. Op de bewuste ochtend hoorde hij geluiden van deuren en mensen, maar zonder echt te kunnen vaststellen om welke deur het ging, aangezien er verschillende deuren in de garage zijn die toegang verschaffen tot het trappenhuis van de woning en de bank. Voor al deze deuren is een sleutel nodig om binnen te komen maar niet om naar buiten te gaan. Hij had een zwarte muts op de grond gevonden die hij aan de politie heeft overhandigd toen hij besefte dat er een overval had plaatsgevonden. Continue reading

[update] Aachen: Samenvatting van de vijfde zitting

In de zitting van vandaag hebben twee straatvegers verklaard dat ze op de dag van de overval een tas gevonden hebben in de buurt van de bank. Eén van hen heeft niet gezien wat erin zat en heeft nauwelijks iets verklaard. De andere zag, terwijl hij de tas leegde in zijn karretje, dat er een pistool inzat en waarschuwde de politie. Hij was er niet zeker van of het een sporttas met daarin een plastic tas betrof, of dat het twee tassen waren.

De twee agenten die gewaarschuwd werden door de straatveger en zich in de buurt van de bank bevonden na de overval om het gebied af te zetten hebben ook een verklaring afgelegd. Zij verklaarden dat geen van beiden de tas aangeraakt heeft, maar dat eén van de straatvegers dat wel gedaan had (met werkhandschoenen).

Verder heeft de rechter verschillende forensische rapporten gelezen betreffende het materiaal dat in de bank aanwezig was (gereedschap, kabelbinders, een mesje waar een vingerafdruk op zat, etc.) en een rapport bedoeld om vast te stellen of de sporen op de kluis en de deur naar het appartement (grenzend aan de bank en de personeelsingang) overeenstemmen met het gereedschap dat binnen in de bank gevonden is. Dit laatste rapport is niet definitief.

De volgende zitting zal plaatsvinden op 2 maart om 09.00.

[update] Aachen: Korte samenvatting van de derde en vierde zitting

Korte samenvatting van de derde en vierde zitting van de rechtszaak tegen de anarchistische kameraden uit Barcelona, die beschuldigd worden van het onteigenen van een filiaal van de bank van de Katholieke kerk in Aken

De derde zitting van de zaak ging voornamelijk over de (zeer technische) verklaring van een DNA expert van het LKA, die de DNA monsters heeft geanaliseerd die gevonden werden op kledingstukken en gereedschap, en de gebruikte methoden om hun overeenkomst vast te stellen met de monsters die (op een illegale manier, zoals de advocaat stelde) van onze kameraden genomen zijn, respectievelijk van een neppe ademanalyse en een bierblikje. The rechters en de advocaten hebben de expert verschillende vragen gesteld, en deze heeft “toegegeven” dat het niet mogelijk is om vast te stellen hoe lang een DNA monster op een object heeft gezeten en dat de “kwaliteit” van een monster verschilt afhankelijk van het soort materiaal (ruw of glad metaal, kleding, poreus materiaal, etc.) of van de hygiënische omstandigheden, onder andere. De videobeelden van de drie cameras in de kelder van de bank (waar de kluis zich bevindt) werden ook getoond, zonder verder enig commentaar.

De vierde zitting hoorde de getuigenverklaringen van de twee bankmedewerkers die de sleutels van de kluis hadden en naar de kelder zijn gegaan met de twee overvallers. De eerste herinnerde zich een vrouw met een zilveren pruik en drie anderen, allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud. De objecten die de rechter hem op foto’s liet zijn herkende hij niet. Toendertijd is deze getuige door de politie gevraagd een compositietekening te maken, en hij bevestigde dat dit het mentale beeld is dat hij zich herinnert van de man die met hem naar de kluis is gegaan. Hij gaf ook toe de foto’s gezien te hebben van onze kameraden die in de lokale pers gepubliceerd zijn. Hij herkende niemand van de aanwezigen als de daders.

De tweede getuige (assistent manager van het filiaal) herinnerde zich drie of vier mensen. Een vrouw met een zwarte of donkerbruine pruik en een pistool. Nadat de rechter hem foto’s had laten zien gaf hij te kennen dat de tas en de pruik overeen zouden kunnen komen met wat hij zich herinnert. De politie heeft hem niet gevraagd een compositietekening te maken, noch hem video’s laten zien. Hij herkende ook niemand van de aanwezigen in de zaal. Na iedere getuigenverklaring werden de drie video’s opnieuw getoond, om te zien of een van de getuigen zich meer zou herinneren, wat niet het geval was.

Opnieuw konden de beschuldigden rekenen op de steun van de kameraden die aanwezig waren bij de zitting om hen onze solidariteit te tonen. De volgende zitting zal plaatsvinden op donderdag 16 februari om 09.00.

[update] Aachen: Korte samenvatting van de 2e zitting

Vandaag vond de tweede zitting plaats van de rechtzaak tegen onze kameraden die beschuldigd worden van een overval op een filiaal van de Pax Bank in Aken (Duitsland). Drie getuigen waren aanwezig. Twee medewerkers van het bedrijf dat de bank schoonmaakt en een voorbijganger die zich in de buurt van de bank bevond en mensen gezien heeft die zich verdacht gedroegen, en vervolgens de politie heeft gealarmeerd.

In het algemeen waren de versies van de twee schoonmaakmedewerkers omtrent de feiten van het eerste moment behoorlijk verschillend, en soms tegenstrijdig: het aantal mensen dat deelnam aan de overval varieerde; de eerste getuige gaf te kennen dat er een vrouw zou zijn geweest met een rode pruik (die ze niet herkende op de foto’s die de rechter liet zien) en 3 of 4 mensen in totaal, terwijl de tweede getuige zich een blonde vrouw herinnerde (en niet zeker was of deze een pruik droeg of niet) en een totaal van 6 mensen; ze wist ook niet zeker of er 1 of 2 vrouwen waren geweest.

De eerste getuige gaf aan dat de vrouw haar simpelweg een pistool liet zien zonder deze ooit direct op haar te richten; de tweede zei dat ze op haar hoofd hadden gericht, en twijfelde toen de rechter haar vroeg of ze gedreigd hadden haar te doden als ze zou schreeuwen.
De derde getuigde verklaarde een groep van 5 of 6 mensen te hebben gezien, waaronder twee vrouwen, een met lang zwart haar en de andere met blond haar. Verder herinnerde ze zich dat een van de 6 mensen Aziatische gelaatstrekken had en dat ze er allemaal uitzagen als studenten.

De officier van justitie en de rechter hebben alle getuigen gevraagd of ze de mogelijke betrokkenen bij de overval herkenden in de aanwezigen, waarop alle drie negatief hebben geantwoord. In het publiek bevond zich een agent in burger, die aantekeningen maakte en iedereen in en buiten de rechtzaal observeerde. Toen de advocaat hem interpelleerde moest hij toegeven een LKA (Landeskriminalamt) smeris te zijn; de officier rechtvaardigde dit door te zeggen dat het onderzoek nog steeds in gang is.

De volgende zitting zal plaatsvinden op maandag 13 februari om 09.00

found and translated from: https://solidaritatrebel.noblogs.org/

[solidarity] Leuven (BE): Solidariteit met beklaagden in Aachen!

In de koude nacht van 17 januari zijn er in Leuven (Belgie) zo’n 50 parkeerautomaten voorzien van een laag verf, zijn er sloten van enkele banken dichtgelijmd en verscheen er op een van die banken (en op andere plekken in de stad) “Solidariteit met beklaagden in Aachen! (A)”

Een kleine daad van verzet.. om te tonen dat er aan hen wordt gedacht.

Tegen de banken en hun wereld!

[poster] Solidariteit met de anarchisten die het doelwit zijn van repressie in Aken

Twee kameraden uit Barcelona werden op verschillende momenten gearresteerd in de lente van 2016 en uitgeleverd aan Duitsland om daar opgesloten te worden in afwachting van hun proces. De aanklager in Aken beschuldigt ze van een bankoverval op de PAX Bank die plaatsvond in 2014. Hun proces begint 23 januari 2017 en zal plaatsvinden over een tijdsbestek van 5 maanden.

Een andere kameraad uit Amsterdam werd eerder beschuldig van een andere bankoverval op de Aachener Bank die plaatsvond in juli 2013. In december 2016 werd zij vrijgesproken. De staat is in cassatie gegaan.

Of deze beschuldigde kameraden de banken nou hebben betreden als ongewone klanten of niet is voor ons niet belangrijk, hoewel we niets verwijten aan een ieder die een bank gewapend betreed. Onze solidariteit gaat uit naar de strijd en ideeën van deze individuen, die geconfronteerd worden met repressie en desondanks niet hun waardigheid en ethiek, hun liefde voor vrijheid en hun verwerping van autoriteit zijn verloren.

De forensische onderzoekspolitie heeft het over DNA-sporen die gevonden zijn op losse objecten die blijkbaar resulteerden in vergelijkbaar DNA van de beschuldigde anarchisten. Dit bewijsmateriaal wordt gepresenteerd als een onpartijdige en onfeilbare indicatie van hun aanwezigheid op die bepaalde dagen in de financiële instellingen. Hoewel we het zullen overlaten aan de rechtbanken en advocaten om te bekvechten over de technische drogredenen van deze onderzoeksmethode, zijn de steeds groeiende internationale DNA-databanken, verworven door alle mogelijke middelen, uitgegroeid tot een probleem dat iedereen kan treffen. Dit forensische bewijs dat wordt gepresenteerd als de duiding op de absolute waarheid is wederom een voorbeeld van wetenschap in dienst van controle en de staat. Deze wetenschappelijke “neutraliteit” in de naam van de neutralisatie van onbeheersbare en ongewenste mensen is volledig in overeenstemming met de democratische waarden: in naam van de veiligheid van de samenleving poogt het ons allemaal gewillige deelnemers te maken aan de codificering van onze levens.

Zoals in veel gerechtelijke processen wordt het technologische bewijs gekoppeld aan een crimineel profiel van een ieder die ongewenst en onrendabel is voor de staat (zij het sociaal, economisch, etnisch, of ethisch). Deze eigenschappen worden versterkt door de mainstream media, die helpt bij de legitimatie van onderdrukking. Ze zijn medeplichtigen in de productie van deze “gevaarlijke” figuren en het creëren van de consensus om hen van de “burgermaatschappij” te verwijderen.

Het is aan een ieder die dit niet accepteerd en niet geaccepteerd word door deze wereld om te vechten en zichzelf te organiseren tegen de uitbuiting, vervreemding en de sterilisatie van onze daden en onze dromen. Het is aan een ieder van ons om deze logica gebaseerd op de accumulatie en gezag, loon-slavernij en onderwerping, oorlogen onder de armen en oorlogen tussen de staten, de industriële vernietiging en technologische kolonisatie aan te vallen.

Om te strijden voor een waardig leven, autonomie en vrijheid.

Tot we allemaal vrij zijn…

Voor opstand!

download poster here:

soli poster jan 2017 vertical NL