[update] Samenvatting van zitting #18 en #19

Tijdens de zitting op 28 april heeft een expert van de politie een verklaring afgelegd omtrent de telefonische communicatie. De focus lag op de gedeelde berichten, gesprekken en contacten tussen verschillende inbeslaggenomen telefoons. Het werd duidelijk dat er geen “welkomstberichten” van andere landen waren, en dat Vodafone geen toegang heeft tot de data van 2014 (omdat ze verplicht zijn deze na eén jaar te verwijderen). Bij de vergelijking van de agendas werden enkele gedeelde telefoonnummers gevonden, maar er hebben geen gesprekken plaatsgevonden tussen deze nummers in de dagen rondom de overval.

Bijzondere aandacht werd geschonken aan de betekenis van berichten van korte nummers (e.g klantenservice van bedrijven), en de aanklager gaf aan dat het verzoek aan Vodafone Spanje slechts 2 weken van tevoren was gedaan. Verder werd er aangeduid dat er tijdens de invallen op 13 april in eén van de huizen niets is gevonden dat gebruikt kan worden als bewijsmateriaal.

De zitting op 5 mei bestond uit het voorlezen van delen van het dossier. Aan de ene kant heeft de verdediging verschillende documenten ingebracht die aantonen, door middel van de gearchiveerde uitspraak van de Pandora II zaak en de zaak van Monica en Francisco, dat GAC geen terroristische organisatie is. Aan de andere kant werd er een beroep tegen het voorarrest voorgelezen, ingediend in december 2016 door de advocaat van een van de kameraden, waarin naast andere dingen staat dat het DNA monster (van de nep-alcoholtest) op een illegale manier verkregen is en zodoende niet geldig. De Keulse rechtbank rechtvaardigde het gevangenschap van de kameraad met als argument de ernst van het delict en de aanwijzingen omtrent de relatie van de beschuldigden met de anarchistische beweging. Verder werd het (arbeids)curriculum van een van de kameraden voorgelezen, zodat de rechtbank een beter beeld heeft van de verdachte.

De volgende zittingen zijn:

12 mei: de biometrische expert, opgeroepen door de aanklager, zal getuigen
18 mei: pleidooi van de aanklager en mogelijk de strafeis
22 en 31 mei: pleidooi van de verdediging
7 en 13 juni: zijn nog open, afhankelijk van het verloop van de voorgaande sessies

DIT IS EEN OPROEP OM NAAR DE ZITTINGEN TE KOMEN!!!!!
Onze aanwezigheid in deze laatste momenten is heel belangrijk!!
Opdat onze kameraden zich niet alleen voelen en de steun en kracht voelen van vrienden en anderen in solidariteit!!!